RESURSE UMANE

Societatea noastra va asigura consultanta in aria resurselor umane si toate serviciile specifice unui departament de resurse umane:

 • realizarea regulamentului de ordine interioara;
 • intocmirea fiselor de post;
 • participa la selectia personalului;
 • intocmirea dosarelor de personal;
 • gestionarea dosarelor de personal;
 • intocmirea contractelor individuale de munca;
 • intocmirea actelor aditionale la contractul individual de munca;
 • completarea deciziilor privind executarea contractelor individuale de munca;
 • COMPLETAREA REGISTRULUI ELECTRONIC DE EVIDENTA A SALARIATILOR;
 • intocmirea adeverintelor de salariu;
 • achizionarea cartilor de munca;
 • intocmirea notelor de lichidare;
 • intocmirea fisei de pontaj;
 • completarea fiselor de solicitare pentru efectuarea controalelor medicale la angajare si periodice.